top of page

מבחנים ועבודות ב  Moodle

toppng.com-coronavirus-covid-19-icon-512

מבחן בסיסי+

דף תוכן מעוצב

 • הגבלת גישה בהתאם לזמן המבחן.

 • מכיל את טקסט המבחן.

תיבת הגשה

 • •מועד הגשה סופי

מבחן בסיסי

קובץ המבחן

 • הגבלת גישה בהתאם לזמן המבחן

תיבת הגשה

 • מועד הגשה סופי

מבחן ברמה גבוהה

בוחן הכולל שאלות פתוחות, סגורות ואקראיות

 • זמני פתיחה וסגירת הבוחן (התחלה וסיום סופי)

 • מכיל את שאלות המבחן.

 • ערבוב שאלות ותשובות.

 • הגבלת זמן והגדרות מותאמות
  למשתמש

מבחן ברמה מתקדמת

בוחן

 • זמני פתיחה וסגירת הבוחן (התחלה וסיום סופי)

 • מכיל את שאלות המבחן.

 • ערבוב שאלות.

 • הגבלת זמן והגדרות מותאמות למשתמש

עבודות סיום
העבודות יכללו תיבת הגשה עם מועד א ומועד ב להגשה והתאמה מיוחדת ללומד

 • איך מורידים דף נוכחות מזום
  1. נכנסים לאתר זום https://zoom.us/ 2. מתחברים ב sign in מצד ימין למעלה במייל של המודל וסיסמה שבחרתם כשהתחברתם 3. בתפריטים מצד שמאל בוחרים reports 4. בוחרים בשורה של המפגש הרצוי בעמודה Participants את מספר המשתתפים 5. בחלון הנפתח לוחצים על Export להורדה
 • חיתוך קצוות מיותרות של וידאו
  בסרטון זה מוסבר איך להתפטר מקצוות מיותרות בוידאו ולהשאיר את הקטע הרצוי בלבד.
 • איפה zoom שומר את קבצי ההקלטה במחשב?
  zoom יוצר תיקייה של המפגש (יום+תאריך+שעה+שם מנהל המפגש) בתוך תיקייה בשם zoom הנמצאת בתיקייה "המסמכים שלי (My Documents)". בסיום ההקלטה ו/או המפגש, נשמרים קובץ אודיו של המפגש, קובץ טקסט של הצ'אט (אם היה) וקובץ וידאו.
bottom of page