top of page
toppng.com-coronavirus-covid-19-icon-512
  • איך מורידים דף נוכחות מזום
    1. נכנסים לאתר זום https://zoom.us/ 2. מתחברים ב sign in מצד ימין למעלה במייל של המודל וסיסמה שבחרתם כשהתחברתם 3. בתפריטים מצד שמאל בוחרים reports 4. בוחרים בשורה של המפגש הרצוי בעמודה Participants את מספר המשתתפים 5. בחלון הנפתח לוחצים על Export להורדה
  • חיתוך קצוות מיותרות של וידאו
    בסרטון זה מוסבר איך להתפטר מקצוות מיותרות בוידאו ולהשאיר את הקטע הרצוי בלבד.
  • איפה zoom שומר את קבצי ההקלטה במחשב?
    zoom יוצר תיקייה של המפגש (יום+תאריך+שעה+שם מנהל המפגש) בתוך תיקייה בשם zoom הנמצאת בתיקייה "המסמכים שלי (My Documents)". בסיום ההקלטה ו/או המפגש, נשמרים קובץ אודיו של המפגש, קובץ טקסט של הצ'אט (אם היה) וקובץ וידאו.
bottom of page