top of page

הדרכות ב Moodle

toppng.com-coronavirus-covid-19-icon-512

מערכת Moodle

לכל קורס הנלמד במכללה מוקם אתר קורס בסביבת למידה מקוונת ב Moodle . היצע התכנים והפעילויות המקוונות משתנה מאתר לאתר בהתאם לצורכי הקורס ולפי שיקול דעתו של המרצה של הקורס.

לפניכם קורס ללמידה עצמית:

אין קורסים זמינים.

ישנה גם אפשרות להיכנס לסרטונים והדרכות דרך כאן: 

Zooming on Tablet
bottom of page