הדרכות ב Moodle

toppng.com-coronavirus-covid-19-icon-512

מערכת Moodle

לכל קורס הנלמד במכללה מוקם אתר קורס בסביבת למידה מקוונת ב Moodle . היצע התכנים והפעילויות המקוונות משתנה מאתר לאתר בהתאם לצורכי הקורס ולפי שיקול דעתו של המרצה של הקורס.

לפניכם חומרים, קישורים והדרכות: 

Zooming on Tablet